Về amazing center

Tổng quan về Amazing Center

Amazing Center Cùng viết nên câu chuyện thành công của bạn.
Thông minh

Thông minh

Dịch vụ tổng thể

Dịch vụ tổng thể

Chia sẻ

Chia sẻ

Tiết kiệm

Tiết kiệm

Thành công

Thành công

Amazing Center luôn đặt ra sứ mệnh là phải đồng hành cùng doanh nghiệp từ khởi đầu cho đến sự phát triển trường tồn. Chính vì thế, Văn phòng Amazing Center hiểu rõ xuyên suốt tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp ngay từ đầu và chúng tôi xây dựng môt giải pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp cũng như trở thành đối tác tin cậy với doanh nghiệp. Amazing Center tại 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình. Được đầu tư bởi Tập đoàn GBU SG, là tòa văn phòng hiện đại gồm 7 tầng nổi với tổng diện tích sàn sử dụng khoảng (Chưa biết) được thiết kế hiện đại, đa công năng, sử dụng hiệu quả, có kiến trúc đẹp, hài hòa cùng cảnh quan đô thị khu vực.

Tầm nhìn
Tầm nhìn

Amazing Center luôn đặt ra sứ mệnh là phải đồng hành cùng doanh nghiệp từ khởi đầu cho đến sự phát triển trường tồn. Chính vì thế Văn phòng Amazing Center hiểu rõ xuyên suốt tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp ngay từ đầu và chúng tôi xây dung môt giải pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp.

Sự mệnh
Sự mệnh

Amazing Center luôn đặt ra sứ mệnh là phải đồng hành cùng doanh nghiệp từ khởi đầu cho đến sự phát triển trường tồn. Chính vì thế Văn phòng Amazing Center hiểu rõ xuyên suốt tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp ngay từ đầu và chúng tôi xây dung môt giải pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Amazing Center Cùng viết nên câu chuyện thành công của bạn.

Khẳng định tên tuổi tại thị trường Sài Gòn và các khu vực lân cân bằng: Chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và chữ tín.

 

Những con số Amazing Center

01

Khẳng định tên tuổi tại thị trường Sài Gòn và các khu vực lân cân bằng: Chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và chữ tín.

 

Những con số Amazing Center

02

Khẳng định tên tuổi tại thị trường Sài Gòn và các khu vực lân cân bằng: Chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và chữ tín.

 

Những con số Amazing Center

03

Khẳng định tên tuổi tại thị trường Sài Gòn và các khu vực lân cân bằng: Chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và chữ tín.

 

Những con số Amazing Center

04

Sơ đồ tổ chức

Amazing Center Cùng viết nên câu chuyện thành công của bạn.

Sơ đồ tổ chức